КАК ДА ИЗБЯГВАМЕ ДАНЪЦИ | ЧАСТ 2 | LIMITED COMPANIES

Представяме ви втората статия от серията, в която ви даваме съвет как да намалите данъците си по легален начин. Днешните съвети са посветени на лимитед компаниите. Очаквайте и следващите материали от поредицата в следващите ни постове! 👇

✅Най-ефективният начин за спестяване на данък, когато сте собственик на Limited Company, е като от вашата Limited Company си изплащате комбинация от заплата и дивиденти, тъй като дивидентите се облагат със значително по-нисък данък.

✅Внимавайте, когато си водите документацията свързана с изплащането на дивиденти, тъй като HMRC могат да ги отчетат като заем или заплата.

✅Можете да намалите работодателските си national insurance payments за даден служител, като го направите партньор във вашата фирма.

✅Някои разходи за служители, които са пряко свързани с тяхната заетост, като например такси за членство в професионални организации, сe приемат като допустими разходи.

✅Можете да изплащате на своите акционери, които също така са и ваши служители, различен процент дивиденти, като им дадете различни дялови участия във вашата фирма.

✅Освободени от данък са разходите за провеждане на фирмени партита.

✅Ако не декларирате материалните активи и разходите, направени за служители и управители на фирмата, може да си навлечете глоба от £3000. Трябва да подавате P11D и P9D преди началото на юли всяка година.

✅Ако компанията е приела и изпълнява Registered pension scheme, то компанията ще получи данъчни облекчения върху NIC.

✅Продажбата на активи, за да използвате вашите capital gains allowance, изплащането на лихви и авторски възнаграждения са други ефективни начини, чрез които да платите на себе си.

✅Намалете бумащината, като подадете заявление за освобождаване от формуляр P11D, така че да не се налага да отчитате някои разходи.

✅Изплащането на част от заплатата на служителите под формата на child care vouchers може да спести NI и данък както за служителите, така и за фирмата.

✅Уверете се, че всички ваши служители получават правилния размер allowance спрямо заплатата си, като попълвате формуляри P45 и P46. Особено за тези на непълно работно време и членовете на семейството ви, които са ваши служители.

✅Регулирането на честотата на изплащане на бонусите – годишно или два пъти годишно, може да намали плащанията на NI за служителите (с изключение на директорите).

✅Вашите служители могат да получат специални данъчни ставки, ако закупят акции от вашата компания. Това може също така да ги стимулира да работят по-качествено и усърдно.

✅Може да се възползвате и от необлагаеми с данък очни прегледи за вашите служители, ако използват компютри за изпълнение на служебните си задължения.

✅Обмислете закупуването на велосипеди за персонала за идване на работа. Тези разходи не се облагат с данък.

✅Подарък от фирмата (goodwill gift) за ваш служител не се облага с данък, освен ако не е награда за служебни заслуги.

✅Разходите за контролни прегледи на служителите са допустими разходи.

✅Служителите могат да използват фирмен мобилен телефон за лична употреба, ако телефонът остане собственост на фирмата.

✅Като работодател, който награждава служители за предложения или постижения, които са от полза за вашия бизнес, нямате задължения за данъци и NIC но само до определен лимит.

Има два вида награди: encouragement awards за добри предложения или за възнаграждение на вашите служители за специални усилия (освободени от данък и NI до £25); и financial benefit awards: за предложения, които ще спестят или ще спечелят пари на вашия бизнес (освободени от данък и NI до £5000).