КАК ДА ИЗБЯГВАМЕ ДАНЪЦИ | ЧАСТ 3 | ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Щастливи сме да ви представим и третата част от поредицата ни за избягването на данъци, в която ще откриете полезни съвети за личните ви финанси.
👇
10% от всички наеми за обзаведен имот са допустими разходи за износване на мебелите.Сватбени подаръци до £1000 за по-далечни роднини и до £5000 за децата ви са освободени от данък.

Необлагаемият минимум на наследството ви (Inheritance Tax threshold) позволява да оставите £325 000 в завещанието си, а останалите средства на вашия съпруг / партньор.

Можете да имате застраховка “Живот”, която няма да се счита за част от вашето имущество от гледна точка на Inheritance Tax, ако имате полица, written in trust: това означава, че определяте, че ако нещо се случи с вас, парите от застраховката отиват директно при вашия trustee и не се считат за част от наследството ви.

Ако купувате имот, за да го отдавате под наем, най-добре да го направите съвместно с партньора си. Така имотът ще се води на ваше и на негово име, и доходите ще се разпределят помежду ви.

Не забравяйте да подпишете gift aid declaration за всичките си благотворителни дарения, за да им дадете възможност да поискат обратно данъчно облекчение.

Не забравяйте да поискате child tax credits за всички деца под 16 години.

Ако вашият партньор или съпруг / съпруга са в по-ниска данъчна група от вас, можете да прехвърлите инвестиции към тях и да намалите данъка върху дохода.

Нито един данъкоплатец няма право да получава банкови лихви без данък.

Инвестициите в котирани малки компании привличат данъчни облекчения съгласно Enterprise Investment Scheme.

Ако закупите имот с цел отдаване под наем на кредит, можете да поискате данъчни облекчения върху лихвите.

Добре е да направите завещание, за да защитите партньора или съпруга си. Завещанията се анулират автоматично при повторен брак.

 Закупуването на акции на EIS може да отложи данъка от големи капиталови печалби.

Ако се преместите в ново жилище и наемете старото си жилище, няма да има Capital Gains Tax при продажбата му.

Ако давате под наем стая във вашата къща и приходът ви е по-нисък от £7,500 е освободен от данъци.

Когато инвестирате и купувате активи, имайте предвид необлагаемия с capital gains tax праг до £12,300 годишно.