Днес ще ви запознаем с последните и най-важни ъпдейти от HMRC по три теми, които касаят employees и employers:

1) Грантовете за заплащане на служители в отпуск 2) Последната актуализация на Схемата за задържане на работа (Job Retention Scheme) от 8 април и 3) Какви разходи, свързани с работата на служителите ви от вкъщи, можете да си осчетоводите.👇

1) СЛУЖИТЕЛИ В ОТПУСК – ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ👇

Тъй като много работодатели вече определиха кои членове от персонала си трябва да освободят в отпуск, въпросът, който се появи, е на каква помощ имат право те? Отговорът зависи от това дали служителят получава заплата като редовно възнаграждение, или заплащането му е ненормирано.

Служители на твърда заплата – Безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от редовната заплата на служителя до максимум £2 500.
Служители с ненормирано възнаграждение – Безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от един от следните два вида приходи (който от двата е по-висок) и ограничена отново до £2 500:

• Прихода за същия месец от предходната година
• Средния месечен приход за данъчната година, приключила на 5 април 2020 г.

Когато, служител с ненормирано възнаграждение не е работил в продължение на 12 месеца и следователно горното правило не може да бъде приложено, искът следва да се основава на база 80% от средните му месечни доходи от началото на започване на работа.
Някои примери как това ще се приложи на практика са дадени по-долу:

✅ПРИМЕР 1: Служител на твърдо заплащане с годишна заплата £24 000👇
Месечна заплата: £2000
80% от заплатата: £1600
Под допустимия максимум? ДА
Платен отпуск: £1600

Платен отпуск: £1600
NIC на работодателя: £120
Обща сума на гранта: £1720

От общата сума на безвъзмездната финансова помощ се изплаща £1600 на служителя а остатъкът се използва за NIC на работодателя дължими върху сумата на платения отпуск.

✅ПРИМЕР 2: Служител на твърдо заплащане с годишна заплата £45 000 👇
Месечна заплата: £3750
80% от заплата: £3000
Под допустимия максимум? НЕ
Платен отпуск: £2500

Платен отпуск: £2500
NIC на работодателя: £ 245
Обща сума на гранта: £2745

От общата сума на безвъзмездната финансова помощ се изплаща £2500 на служителя а остатъкът се използва за NIC на работодателя дължими върху сумата на платения отпуск.

✅ПРИМЕР 3: Служител с ненормиран статут, който е бил нает за повече от 12 месеца и е получавал следното:👇
• Средна заплата от £1800 на месец през изминалата година (на база £21600 за една пълна година)
• Заплата в размер на £2100 през април 2019 г.

Максимална заплата: £2100
80% от заплатата: £1680
Под допустимия максимум? ДА
Платен отпуск: £1680

Платен отпуск: £1680
NIC на работодателя: £ 130
Обща сума на гранта: £1810
От общата сума на безвъзмездната финансова помощ се изплаща £1680 на служителя а остатъкът се използва за NIC.

✅ПРИМЕР 4: Служител с ненормиран статут, който е започнал работа на 1 септември 2019 г. и е получил £15 400 възнаграждение до 31 март 2020 г.👇

Средна заплата към момента: £2200
80% от заплатата: £1760
Под допустимия максимум? ДА
Платен отпуск: £1760

Платен отпуск: £1760
NIC на работодателя: £140
Обща сума на гранта: £1900

От общата сума на безвъзмездната финансова помощ се изплаща £1680 на служителя а остатъкът се използва за NIC.

2) АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СХЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА РАБОТА ОТ 8 АПРИЛ👇

HMRC информира всички счетоводители, че се стремят 20 април да бъде началната дата за подаване на заявленията за финансова помощ. Бизнесът ще трябва да подготви следната информация за всеки един от освободените си служители:
• National Insurance number
• заплата, информация относно National Insurance и pension contribution, която ще позволи да се изчисли размера на исканата помощ.
Ако все още не сте го направили, трябва да се регистрирате за онлайн услугите PAYE. Това може да отнеме до 10 дни. Ако имате Government Gateway login, трябва да проверите дали имате достъп до PAYE като работодатели и ако нямате, поискайте това да бъде добавено към вашия акаунт.
Следвайте указанията тук: https://www.gov.uk/paye-online/enrol

3) РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ОТ ВКЪЩИ (HOME OFFICE) – КАКВИ РАЗХОДИ ВИ СЕ ЗАЧИТАТ?👇

Следвайки съветите на правителството в отговор на пандемията, все повече фирми преминават на home office. От това следва, че тези фирми имат нови и различни разходи, особено тези, които досега не са прилагали тази политика, и така възниква въпросът „За какви разходи може да се претендира?“. Преди да разгледаме конкретните разходи, важно е да се отбележи, че не може да се претендира за разходи за служители, които са в отпуск, а само за онези, които работят от вкъщи, независимо дали работното място (офис или друго) е затворено, или те доброволно са се самоизолирали.
Имайки предвид това, най-често срещаните разходи, които могат да възникнат при работа от вкъщи са следните:

✅Мобилни телефони: Възможно е да осигурите на всеки служител по един мобилен телефон (включително SIM карта). Това се счита за разход на бизнеса независимо дали служителят използва телефона и за лични разговори.

✅Интернет достъп: Ако служител вече плаща за интернет достъп, това не може да се счита за разход. Ако обаче, фирмата плаща за това, това би се считало за разход. Ако служителят не разполага с Интернет достъп вкъщи, разходите за това могат да се приспаднат, стига този достъп да се ползва само служебно.

✅Предоставяне на оборудване (лаптопи, таблети, компютри и т.н.): При условие, че не се използва за лична употреба, оборудването не се счита за разход.

✅Закупуване на оборудване: Ако служителят трябва да закупи оборудване (например лаптоп), за да може да работи от вкъщи, това може да бъде възстановено от компанията. Данъчното облагане за такава покупка е същото, като за всяко друго оборудване.

✅Електричество и отопление: Възможно е да се дават на служителите £4 на седмица (от 6 април сумата беше вдигната на £6 на седмица), за да покрият допълнителните разходи, без никакви данъчни последици. Този разход също се счита за разход на бизнеса.
Относно оборудването, за да се гарантира, че то няма да се използва за лични цели е добре това предварително да се регулира чрез политиката на работодателя, за да е ясно и самия служител.

Ако разрешите използването на оборудването от служителите неограничено и за лични цели, или планирате да възстановите разходите на вашите служители над необлагаемия максимум, това ще създаде taxable benefit на служителя. Това трябва да се отчете чрез PAYE Settlement Agreement (PSA), чрез което бизнесът може да уреди данъка и NIC, които обикновено се дължат от самите служители.

✅Кредити за служители
По време на пандемията работодателите могат да предложат на своите служители авансово плащане на заплатата им или безлихвен заем (или такъв с ниска лихва). Те се считат за employment related loans, и при условие че заемната сума е под 10 000 паунда, няма данъчни последици за служителя.
Всички заеми, надвишаващи тази сума, се облагат с официалния лихвен процент на HMRC, който в момента е 2,5% на година.
HMRC публикува ръководство по всички тези въпроси, което може да откриете тук:
https://www.gov.uk/…/check-which-expenses-are-taxable-if-yo…

❗️Моля, обърнете внимание, че новият телефонен номер на HMRC за всички запитвания, свързани с Covid 19, е 0800 024 1222❗️