Working from home relief

Как да клеймнете tax relief за цялата данъчна година

Ситуацията с работенето от вкъщи тази година е променлива: фирми затварят, отварят и затварят отново офисите си, а много служители работят от вкъщи постоянно или редуват работа от вкъщи с ходене в офиса.

По принцип ако работодателят ви ви изпрати да работите от вкъщи, може да ви плаща allowance, който да покрие допълнителните разходи на вода, електричество и т.н., които възникват от това.

В момента обаче много фирми едва се държат финансово и е крайно малко вероятно работодателят ви да може да си позволи допълнително плащане. Затова HMRC въвеждат схема, в която да клеймнете тази такса от тях под формата на данъчно облекчение. Ето как работи схемата:

КАКВА Е ИДЕЯТА?

Ако сте employee и работодателят ви ви е пратил да работите от вкъщи дори само един ден от 6 април 2020 нататък, можете да клеймнете tax relief ЗА ЦЯЛАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА! Имайте предвид, че не сте допустими, ако сами сте избрали да работите от вкъщи.

КОЛКО ЩЕ СПЕСТИТЕ?

Данъчното облекчение е процент от £6 на седмица. Процентът зависи от това дали плащате данък по basic tax rate (20%) или по higher tax rate (40%). За basic ще получите £62 за цялата година (£1.20 на седмица). За higher ще получите £124 (£2.40 на седмица). Няма нужда да доказвате нищо, просто кандидатствате.

Прието е, че минимумът на разходите за работа от вкъщи е £6 на седмица. За тези разходи няма нужда да пазите доказателства и касови бележки. Можете да твърдите, че разходите ви са повече от £6 на седмица и да получите повече пари, но ще трябва да доказвате точно каква част от жилището си използвате за работа и да изчислявате какъв процент от разходите ви на ток и т.н. отива за това в един много, много по-сложен процес.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Попълнете клейм онлайн на този линк: https://www.tax.service.gov.uk/…/only-claiming-working…