Compensation in Bulgaria

Обезщетение в България, ако сте съкратен в UK

Днешната ми публикация е посветена на един важен въпрос, който вълнува много хора:

Имам ли право на обезщетение от НОИ в България, ако ме съкратят от работа в UK❓

Да, имате право на обезщетение не само ако ви съкратят, а дори и ако напуснете доброволно. Трябва обаче задължително да спазите следните условия:

 • Да сте си внасяли осигуровки най-малко 12 месеца през последните 18 календарни месеца
 • Да се регистрирате като безработни в българското Бюро по труда към Агенция по заетостта в срок до 7 дни след прекъсване на осигуряването ви от работодателя.
 • Веднага след като се регистрирате в Бюрото по труда, да подадете декларация в НОИ (Национален Осигурителен Институт). По принцип можете да се регистрирате в НОИ до 3 месеца след това, но не ви го препоръчваме, защото парите започват да идват едва след становището на НОИ.
 • Да се подписвате в Бюрото по труда на датите, които ще ви определят от там при регистрацията.

Колко пари ще получавате като обезщетение❓

Максималното обезщетение от НОИ в България е 74.29 лв. на ден, а минималното: 9 лв. на ден.
Минимално обезщетение ще получавате, ако сте напуснали доброволно или по взаимно съгласие, или ако сте ползвали правото си на обезщетение в последните две години.

Ако сте съкратени, имате право на по-голяма сума. Как се определя тя:

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60% от среднодневното възнаграждение (или среднодневния осигурителен доход) за последните 2 години. В превод: сметнете всичките си чисти заплати за последните 2 години (след изваждането на данъците и осигуровките). Разделете получената сума на броя на работните дни в тези 2 години. Вземете 60 % от получената сума. Така ще разберете колко пари ви се полагат на ден. Имайте предвид, че тези пари не могат да надвишават 74.29 лв.
Когато умножите получената сума по броя на официалните работни дни в България за месеците, в които имате право на обезщетение, ще получите пълната месечна сума.

Какви документи ви трябват за Бюрото по труда и НОИ❓

 • документ за самоличност ;
 • заявление-декларация по образец (попълвате го на място, не ви трябва да го търсите предварително) ;
 • документ за прекратяване на трудовите взаимоотношения (ако сте съкратени, това е преведен и легализиран Letter of Formal Notification of Redundancy. Ако не сте, е каквото и да е официално писмо от работодателя за края на трудовата ви заетост.) ;
 • документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес (ако нямате такъв в България, трябва да се регистрирате допълнително. Питайте на лични как да стане това) ;
 • документи за придобито образование и/или квалификация (официални дипломи и сертификати) ;
 • документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж (четете тук какво освен реалната работа се брои за стаж: https://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso ) ;

Имайте предвид, че всички документи от UK трябва да са преведени и легализирани с апостил. Мога да съдействам с това, ако ви е необходимо.

Колко време имате право да получавате обезщетение от НОИ❓

Този срок зависи от общия ви трудов стаж (който може да бъде доказан с документи!):

 • При трудов стаж до 3 години ще получавате обезщетение в продължение на 4 месеца.
 • При трудов стаж от 3 години и 1 ден до 7 години: 6 месеца.
 • От 7 години и 1 ден до 11 години: 8 месеца.
 • От 11 години и 1 ден до 15 години: 10 месеца.
 • При трудов стаж над 15 години: 12 месеца.