Statutory Sick Pay

Болничните в Обединеното Кралство

Днешната рубрика с безплатни съвети ще внесе светлина в ситуацията с болничните в UK

Тук има два типа на изплащане на болничните:
 
 1. Statutory Sick Pay (законов, държавен, възстановява се на работодателя от държавата)
 2. Occupational Scheme (схема за допълнително изплащане на болничните от работодателя над постановения от закона минимум).

За да привлекат и задържат служителите си, много фирми предлагат Occupational Scheme. Можете да проверите дали вашият работодател има такава схема в трудовия си договoр, който той трябва да ви предостави в рамките на два месеца след започване на работа. Ако вашата компания не предлага схема, това също трябва да е посочено в договора.

⚠️ Важно

Дори да не предлага схема, вашият работодател все пак ви дължи SSP (средно 94,25£/седмица при стандартен договор на пълен работен ден), ако отговаряте на условията.

При множество работни места

❗️ Ако имате повече от една работа, можете да получавате SSP от всеки работодател.
SSP ви се дължи за дните, в които сте болни, когато обикновено бихте работили (или „квалификационни дни“). Ако отговаряте на условията, ще получите SSP за всичките си квалификационни дни, с изключение на първите 3. Те се наричат „дни на изчакване“.
 
Първите дни на болничния се плащат само ако сте получавали SSP през последните 8 седмици и те са включвали 3-дневния период на изчакване.

Имате право на SSP при условие, че:

 • сте класифицирани като служител на фирмата и сте свършили някаква работа за нея (тоест, дори да се започнали наскоро и все още да не сте получили 8-седмично заплащане, все още можете да получите право на SSP, но трябва да се консултирате с работодателя си)
 • сте болни поне 4 дни подред (включително неработни дни)
 • ако сте болни повече от 7 дни (вкл. неработни), ще имате нужда болничен лист (Sick Note), който може да ви бъде издаден от личния или болничния ви лекар
 • средният ви седмичен доход е не по-малък от £118
 • уведомите работодателя си, че сте болни, в срока, постановен от него, или в срок от 7 дни, ако работодателят не е постановил такъв

Нямате право на SSP дори ако отговаряте на горните условия, в случай, че:

 • сте получили максималното годишно количество SSP (28 седмици)
 • в момента получавате майчинство.

Ако не отговаряте на условията за SSP, вашият работодател трябва да ви изпрати формуляр SSP1 в рамките на 7 дни, след като го уведомите, че сте болни.

Как се изплащат SSP❓

SSP се изплащат от вашия работодател по същия начин като нормалните ви заплати, например седмично или месечно (след приспадане на данъци и осигуровки).

Ако смятате, че получавате по-малко от законовия минимум SSP, говорете с вашия работодател. Ако все още не сте доволни, можете да се обърнете към HMRC.

Свързани боледувания

Ако имате редовни боледувания, те могат да се считат за „свързани“, при условие, че:

 • всеки е продължил 4 или повече дни
 • боледуванията са на разстояние не повече от 8 седмици