Прехвърляне на акции с цел спестяване на данъци

Възможно ли е да си спестя част от данъците си като продам или подаря част от акциите на фирмата ми на своето дете?

Възможно ли е да прехвърля акциите си на моето непълнолетно дете за да спестя част от дължимите ми данъци?

Напълно законно е да се дадат акции на дете, но според настоящите правила на HMRC това няма да ви спести никакви данъци, тъй като вие ще продължите да плащате данък върху доходите на децата ви, сякаш те са вашите собствени доходи.

Възможно е също така да възникнат усложнения, ако вашата limited компания не позволява притежаването на акции от лица под 18-годишна възраст. Това е често срещана разпоредба за много дружества и може да попречи на дългосрочните планове за растеж на фирмата ви, ако вие раздадете акции на членове на семейството си. Това намалява потенциала за привличане на инвеститори в бъдеще. Освен това деца под 16 години не могат да стават директори на дружества.

Ако обикновените акции с право на глас бъдат дадени на дете, което е непълнолетно, изпълнителят може дори да изпита проблеми с достъпа до някои услуги от своята банка или със сключването на договори или други споразумения, които изискват съгласието на всички акционери.

Плащат ли децата данъци?

Според указанията на HMRC децата плащат данък, както и всяко друго физическо лице, ако доходите им надвишават необлагаемия им доход. След като това се случи, доходите на детето се облагат със същите правила и ставки като тези на възрастните.

Но те могат да получават доходи, като например дивиденти или банкови лихви, под личната надбавка (personal allowance), без да плащат данък. За да се предотврати удържането на данък върху лихвите при източника, родителят, настойникът или попечителят трябва да попълни и подпише формуляр R85, ако детето е под 16 години.

Правилото на HMRC за £100

Именно правилото на HMRC за 100 паунда проваля стратегията за избягване на данъци за по-нататъшно разделяне на дивидентите от вашето дружество с ограничена отговорност, като се възползвате от личните надбавки на децата си.

Според HMRC, “когато подарените акции от родител дават повече от £100 брутен доход годишно, целият доход от акциите се облага като доход на родителя”. HMRC допълва, че детето не може да възстанови данъка върху този доход, нито пък може да се плащат лихви, без да се удържа данък при източника.

Когато подарените акции от родител дават повече от £100 брутен доход годишно, целият доход от подаръците се облага като доход на родителя.

Правилото за £100 се прилага за децата до навършване на 18 години или до сключването на брак, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Кога правилото за £100 не се прилага?

Въпреки че даренията на акции на детето ви няма да му спести никакъв данък, вие можете да подарите акции на своите племенници или на децата на приятели. HMRC казва, че правилото за £100 “не се прилага за подаръци, направени от баби и дядовци и други роднини или приятели”.

Въпреки това племенниците ще плащат данък, когато доходът от дивиденти надхвърли личните им квоти, и вие потенциално ще загубите контрол върху част от бизнеса и доходите си.

Съществува шанс изпълнителят да се опита да докаже, че акциите не са подарък, но детето ще трябва да плати за акциите с пари, които не са дошли от родителите му и акциите все още могат да бъдат предмет на по-нататъшно оспорване от HMRC, съгласно законодателството за уреждане на спорове.