How to fill tax return

Как се попълва Self Assessment tax return

На 6 април отново започна периода в който Self-Employed лица трябва да попълват и предадат данъчната си декларация за счетоводна 2021/22 година. Ако не сте попълвали сами данъчна декларация до сега, на пръв поглед може да ви се стори сложно. Но след като разберете какво ще се изисква от вас, ще видите че е по-просто от колкото първоначално сте предполагали.

В тази статия ще се пробваме да разясним потенциалните въпроси, които могат да възникнат при подготовката на попълване на Self Assessment данъчна декларация.

Трябва ли да попълвам Self Assessment tax return?

Отговорът ще бъде ДА, ако някои от следните се отнася за вас:

 • Имате доход от self-employment на стойност от £1,000 или повече (преди да приспаднете всичко, за което можете да поискате данъчно облекчение)
 • Сте директор на компания (освен ако тя не е организация с нестопанска цел, например благотворителна организация)
 • Имате доход от отдаване на имот под наем на стойност повече от £2,500 (ако доходът е бил между £1,000 и £2,500, трябва да се свържете с HMRC)
 • Доходът ви от спестявания или инвестиции е бил £10,000 или повече преди облагане с данъци
 • Сте получили повече от £2,500 необлагаем доход, например от бакшиши или комисионни
 • Трябва да платите данък върху капиталовите печалби (Capital Gain Tax) от продажба на акции или втори дом
 • Вашият доход или този на партньора ви е бил над £50,000 и получавате детски надбавки (Child Benefits)
 • Имате доходи от чужбина, върху които трябва да платите данък, или живеете в чужбина, но имате доходи в Обединеното кралство
 • Облагаемият ви доход е над £100,000
 • Сте попечител на тръст или регистрирана пенсионна схема
 • Сте получили P800 от HMRC, в който се казва, че не сте платили достатъчно данъци през изминалата година.

Можете също така да попълните self assessment данъчна декларация, ако искате да правите доброволни вноски за национално осигуряване от клас 2. Това ще ви помогне да се класирате за обезщетения като държавната пенсия.

Обикновено не е необходимо да попълвате Self Assessment данъчна декларация, ако сте служител, който плаща данъци чрез системата Pay As You Earn (PAYE). Това е така, освен ако не сте спечелили над £100,000 или в предходни години сте се регистрирали като self-employed и сте издали UTR номер, който все още не сте спрели/дерегистрирали.

Можете да използвате този инструмент, предоставен от GOV.UK, който ще ви каже дали трябва да попълните данъчна декларация като отговорите на задаваните въпроси.

Как да се регистрирам за Self Assessment tax return?

Ако досега не сте подавали декларация, първо трябва да се регистрирате за Self Assessment.

Има различни начини да се регистрирате, в зависимост от това дали сте самостоятелно заети лица (self-employed), не сте самостоятелно заети лица, но трябва да декларирате доходи, или ако сте в партньорство.

Можете да разгледате как да се регистрирате в GOV.UK

След като се регистрирате, ще ви бъде изпратен уникален номер на данъкоплатеца (UTR).

Ако искате да подадете self assessment формуляра си онлайн, трябва да създадете акаунт в Government Gateway. За целта може да следвате инструкциите в писмото, съдържащо вашия UTR.

След като настроите акаунта, ще получите по пощата код за активиране. След това ще трябва да завършите настройката на акаунта си в Gateway.

Ако вече сте подавали self assessment данъчни декларации, ще ви е необходим старият ви вече издаден UTR номер, за да се регистрирате и да настроите акаунта.

Най-добре е да се уверите, че имате достъп до акаунта си в Gateway, преди да се опитате да подадете Self Assessment. Това спестява време, ако по някаква причина не можете да влезете в системата.

Какви са крайните срокове за Self Assessment?

Данъчните декларации се подават всяка счетоводна година. Счетоводната година започва на 06 април и приключва на 05 април.

Сроковете за данъчната година 2021/2022 (от 6 април 2021 г. до 5 април 2022 г.) са следните:

 • Трябва да се регистрирате за Self Assessment до 05 октомври 2022г., ако никога до сега не сте подавали декларация
 • Да подадете декларацията си до 23:59 ч. на 31 октомври 2022 г., ако подавате данъчна декларация на хартиен носител
 • Да подадете декларацията си до 23:59 ч. на 31 януари 2023 г., ако я подавате онлайн.
 • Трябва да платите дължимия данък до 23:59 ч. на 31 януари 2023г.

Ако не спазите един или повече от тези срокове, ще ви бъде начислена наказателна такса (често £100 за неподадена декларация) и лихва върху дължимите данъци, в случай че не са били изплатени на време.

Каква информация ще ми е необходима, за да попълня Self Assessment данъчната декларация?

Преди да започнете да попълвате данъчната декларация, уверете се че имате следната информация:

 • Своят UTR номер
 • Вашия National Insurance номер
 • Информация относно необлагаемите ви приходите, които сте получили от самостоятелна заетост (Self-Employment)
 • Записи на всички разходи, свързани със самостоятелна заетост (Self-Employment)
 • P60 или други документи, показващи какъв е размерът на получените от вас доходи, върху които вече сте платили данък. (Пример: Доходи от Employment)
 • Всички вноски за благотворителност или пенсии, за които може да се ползва данъчно облекчение
 • и др.

Как се попълва Self Assessment декларацията?

Данъчната декларация за Self Assessment се състои от два раздела. Основният раздел е SA100, в който се посочват:

 • облагаеми и необлагаеми доходи от дивиденти и лихви
 • пенсионни вноски
 • благотворителни дарения
 • обезщетения, включително държавна пенсия (State Pension), детски надбавки (Child Benefits) и помощи за слепи хора (Blind Person’s Allowance)
 • неправомерно взети помощи, издавани поради Covid-19 пандемичната обстановка (Примерно SEISS)

Имате ли доходи, които трябва да декларирате като директор на компания или от self-employed? Както и доходи от недвижими имоти или Capital Gains?

В този случай ще трябва да попълните и допълнителни страници.

Как да попълним основната страница на данъчна декларация (SA100)

Income

Тази секция е предназначена специално за:

 • деклариране на данъци и необлагаеми доходи от лихви, получени от банкови сметки и сметки в строителни дружества, и дивиденти от акции.

Pensions, annuities and benefits

Ако сте пенсионер, трябва да въведете:

 • общата сума на държавната пенсия, която сте имали право да получавате през данъчната година
 • брутната сума на всяка еднократна държавна пенсия
 • брутната сума на всички анюитети или еднократни пенсионни суми (различни от държавната пенсия).

Ако получавате обезщетения, трябва да въведете:

 • сумата, получена от обезщетението за неработоспособност и обезщетението за търсещи работа лица (Jobseeker’s Allowance)
 • общата сума на получените облагаеми обезщетения – това включва обезщетение за загуба на близък, обезщетение за грижи и обезщетение за трудова злополука.

Не е необходимо да включвате следните доходи, тъй като те не се облагат с данък:

 • Child Tax Credit
 • Maternity Allowance
 • Pension Credit
 • Attendance Allowance
 • Еднократна сума за помощ при загуба на близък (Bereavement Support Payment)
 • Personal Independence Payment (PIP)
 • Working Tax Credit

Other UK income

Този раздел е за всички други облагаеми доходи, които не са свързани с лихви, дивиденти или които не се въвеждат на допълнителните страници.

Можете също така да въведете всички допустими разходи, свързани с тези доходи, както и данъка върху доходите, които вече сте платили върху тях.

Pension contributions

Всички плащания в регистрирана пенсионна схема, договор за анюитет или схема на работодателя, при които удръжките са направени след данъчно облагане.

Charitable donations

Обща сума на даренията направени на благотворителни организации през данъчната година. Можете също така да въведете суми за всички акции, ценни книжа, земя или сгради, дарени на благотворителни организации.

Blind Person's Allowance

Потвърдете дали взимате Blind Person’s Allowance

Student loan repayments

Потвърдете дали в момента изплащате студентския си заем и удръжките, направени от работодателя ви.

High income Child Benefit charge

Трябва да попълните този раздел, само ако получавате детски надбавки и доходът ви е бил над £50,000.

Incorrectly claimed coronavirus support scheme payments

Попълвате този раздел само ако неправомерно сте заявили и ви е бил изплатен грант от Coronavirus Job Retention Scheme, Eat Out to Help Out Scheme, Self-Employment Income Support Scheme (SEISS) или от всяка друга приложима схема за подпомагане от HMRC поради коронавируса.

Marriage Allowance

Попълнете този раздел, ако доходът ви за данъчната година е бил по-малък от personal allowance и искате да прехвърлите част от personal allowance на съпруга/съпругата си.

Как се попълват допълнителните страници в Self Assessment данъчната декларация?

В случай, че имате да декларирате доходи от self employed, доходи от employed, от имущество или от капиталови печалби – трябва да попълните допълнителна страница/допълнителна секция.

Ако:

 • сте директор на компания или имате приходи от employed – SA102
 • сте Self Employed – трябва да попълните SA103
 • декларирате доходи от собственост – се попълва SA105
 • декларирате капиталови печалби, попълвате SA108
 • и други

В тези страници ще трябва да отчетете доходите от тези източници, върху които не сте платили данък.

Ще трябва да декларирате и всички допустими разходи, които ще бъдат приспаднати от данъчната ви сметка.

За повече информация относно видовете форми/допълнителни страници – посетете GOV.UK

Self-employed (SA103)

Income

Ако изкарвате пари от self-employment, ще трябва да въведете оборота си в раздела за business income.

Това е общата сума на всичко, което сте получили през данъчната година, преди да бъдат приспаднати разходите.

Ако имате повече от един източник на доходи от self-employed, можете да въведете тази сума отделно. Но се уверете, че работата, от която печелите най-много, е основната ви дейност.

Self-employed income support grant (SEISS)

Ако сте кандидатствали и получили грантовете за Self-employed, трябва да ги декларирате в данъчната си декларация.

SEISS грантовете НЕ ТРЯБВА да се декларират в Income секцията, а в рамките на раздела “Other tax adjustments for your business trading name”

Първите три гранта (изплатени преди април 2021 г.) трябва да бъдат включени в данъчната ви декларация за 2020/21 г.

Последните два гранта ще трябва да бъдат включени в текущата данъчна декларация за 2021/22 г., която трябва да бъде подадена преди 31 януари 2023 г. (ако подавате онлайн)

Expenses

Има два начина за деклариране на разходите ви, ако сте self-employed:

 • Ако годишният ви оборот е под £85 000, можете просто да въведете общите си разходи, без да се налага да ги описвате.
 • Ако оборотът ви е над £85 000, ще трябва да въведете индивидуална сума за всеки вид разходи, както и обща сума накрая.

Не можете да претендирате за разходи, ако ползвате необлагаемата търговска отстъпка от £1000 (trading allowance).

Различните разходи, които можете да включите, ако сте self-employed, са:

 • разходи за стоки, закупени с цел препродажба
 • разходи за оборудване, използвано за работа
 • заплати и други разходи за персонал
 • плащания към подизпълнители (ако работите в строителния бранш)
 • разходи за превозни средства и пътни разходи
 • разходи за работната сграда (включително наем, енергия и застраховка)
 • ремонти и поддръжка на работните сгради и превозни средства
 • офис разходи (включително достъп до интернет, телефони и канцеларски материали)
 • разходи за реклама на бизнеса
 • банкови такси, такси за кредитни карти и други финансови такси
 • счетоводни, правни и други професионални разходи.

Не е необходимо да изпращате доказателства за разходите си, като например фактури, когато подавате данъчната си декларация.

Ще трябва да съхранявате документите за разходите пет години след подаването на декларацията за съответната данъчна година, в случай че HMRC поиска да ги представите.

За повече информация относно какво можете да включите като разход, прочетете в GOV.UK

UK property income (SA105)

Income

Ако сте наемодател, ще трябва да въведете доходите от наети имоти в два отделни раздела.

В първия раздел ще трябва да въведете общия доход от всички обзаведени ваканционни имоти, отдавани под наем в Обединеното кралство. Ако имате обзаведени ваканционни имоти в Европейското икономическо пространство, ще трябва да въведете общия доход от тях на отделна страница.

Във втория раздел въведете общата сума на наемите и приходите от други имоти.

Expenses

Ако получавате пари от отдаване на имот под наем, можете да претендирате за разходи за:

 • такси, застраховки и наем на земя
 • ремонти и поддръжка на имота
 • лихви по заеми и други финансови разходи
 • правни, управленски и други професионални такси.

Capital Gains (SA108)

Income

Доходът, който трябва да декларирате за данъка върху капиталовите печалби, се нарича “приходи от продажба”.

Ще трябва да попълните по отделно обща сума за “приходите от продажба” за:

 • жилищни имоти
 • нежилищен имот
 • акции и ценни книжа.

Expenses

В декларацията за данъка върху капиталовите печалби можете да поискате възстановяване на “допустимите разходи”. Те включват:

 • цената, платена за закупуване на актива на първо място
 • разходи за подобрения (трябва да бъдат отразени в актива при продажбата му*)
 • други разходи по закупуването или продажбата на актива

* Това означава, че подобрението трябва да е налице при продажбата на актива. Например, не можете да претендирате за нов килим в къща, ако сте премахнали килима преди да продадете имота.

Важно е да водите добра документация, за да сте сигурни, че не претендирате за едно и също нещо два пъти. Това е така, защото е възможно да претендирате за разходи като част от данъчната си декларация за самооценка за имот през предходни години.

Например, ако сте претендирали за поддръжка на имот, който купувате под наем, през предходна данъчна година, не можете да претендирате за същия разход като част от данъчната си декларация за данък върху капиталовите печалби, когато продавате имота.

Какво ще стане, ако допусна грешка?

Не е необходимо да попълвате данъчната си декларация наведнъж. Затова е добре да започнете отрано и да не бързате, за да избегнете грешки.

Преди да я подадете, ще имате възможност да проверите декларацията си и да коригирате допуснатите грешки.

Ако разберете, че сте допуснали грешка, след като сте я подали, все още можете да направите промени до крайния срок за подаване на декларацията през следващата година. Това означава, че за данъчна декларация, която сте подали до 31 януари 2022 г., можете да правите промени до 31 януари 2023 г.