5th SEISS Grant

SEISS 5 – Информация и промени по схемата

Петата правителствена безвъзмездна помощ за доходи от самостоятелна заетост (SEISS) ще бъде отворена за кандидатстване в края на юли и ще покрие периода между 1 май и 30 септември 2021. Ако отговаряте на условията въз основа на данъчните си декларации, HMRC ще се свърже с вас "в средата на юли", за да ви съобщи най-ранната дата, от която можете да подадете искането си. Ето какво знаем до момента:

Както и при предишните безвъзмездни средства по SEISS, заявленията ще бъдат ограничени до самостоятелно заети лица или членове на партньорства. Освен това, те трябва да са осъществявали търговска дейност в периода 2019/2020 г. – 2020/2021 г., като данъчните им декларации трябва да са попълнени до 2 март 2021 г. включително.

Промените по схемата

Този път ще има съществена промяна.

Стойността на отпуснатите безвъзмездните средства ще бъде определена чрез “тест на оборота”, който отчита намалението на общите продажби между април 2020 г. и април 2021 г.

Следователно сега заявителят е длъжен да изчисли финансовото отражение пандемията прояви върху бизнеса му.

HMRC съобщиха, че до края на този месец (юни) ще предостави повече информация за “теста за оборот” и насоки, за да помогне на заявителите да изчислят тази сума.

Каква ще бъде стойността на изплащане?

Стойността на петата безвъзмездна помощ ще бъде определена въз основа на две неща: тест за оборота, който сравнява годината от април 2020 г. до април 2021 г. с периода преди пандемията, и вашата средна месечна печалба.

  • Кандидатите с намален оборот от 30 % или повече имат право на 80 % от средната търговска печалба за три месеца. Максимален размер на безвъзмездните средства: £7500.
  • Кандидатите с намален оборот от по-малко от 30% имат право на 30% от средната търговска печалба за три месеца. Максимален размер на безвъзмездните средства: £2850.
  • Кандидатите трябва да предоставят документи, доказващи финансовото въздействие на пандемията върху техния бизнес.

Все още не знаем как точно ще се изчисляват средните печалби

Предишната четвърта субсидия се основаваше на данъчните ви декларации за четири данъчни години – 2016/17, 2017/18, 2018/19 и 2019/20 – ако сте ги подали. Ако не сте подали данъчни декларации за всичките четири години (а много хора не са ги подали, особено новите самостоятелно заети лица), безвъзмездната помощ ще се основава на последните ви последователни декларации. Струва си да се отбележи, че “тестът за оборота” ще бъде за 2020/21 г. и вероятно средната месечна печалба ще се изчислява на базата на по-ранни данъчни години.

Условия за кандидатстване

Критериите за допустимост са същите като тези за SEISS 4 и това означава, че около 600 000 нови самостоятелно заети лица, които наскоро са получили право на участие в SEISS 4, могат да получат право и на участие в SEISS 5.

  • Трябва да сте подали данъчна декларация за 2019/20 г. Това е същото като при четвъртата безвъзмездна помощ. Първоначално крайният срок за подаване на тази декларация в HMRC беше 31 януари, но беше удължена до 2 март 2021.
  • Трябва да сте търгували през данъчните години 2019/20, 2020/21 и да възнамерявате да продължите да търгувате. Трябва да извършвате търговска дейност в момента или временно да не сте в състояние да я извършвате поради коронавирус – не можете да подадете заявление, ако планирате да закриете бизнеса си.
  • Трябва да получавате поне 50% от общия си доход от самостоятелна заетост. Ако не отговаряте на условията въз основа на данъчната си декларация за 2019/2020 г., HMRC ще разгледа данъчните години 2016/17, 2017/18, 2018/19 и 2019/20 г., за да провери дали средната стойност на търговските ви печалби през четирите години съставлява повече от 50% от общия ви доход.
  • Средната ви търговска печалба трябва да е 50 000 годишно или по-малко.

Уверете се, че воденето на документацията е на ниво, за да улесните изчисленията.

Петия SEISS grant се основава на намаляването на оборота, докато преди това той се основаваше на печалбата. Това беше по-обективен начин да се определи как е засегнато дадено предприятие, тъй като се отчита цялото състояние, а не само оборотът. По-ранните изчисления за безвъзмездните средства по SEISS се основаваха на историческа информация, съхранявана от HMRC в подадените данъчни декларации, но предприятията все пак трябваха да декларират дали отговарят на условията за получаване на всяка безвъзмездна помощ.

Въпреки това изчисленията, необходими този път, не би трябвало да са твърде трудни за регистрираните по ДДС лица, тъй като те вече ще са изчислявали своя оборот на тримесечие за своите регистри по ДДС.