U1 Form

U1 форма – информация

Формулярът U1 се подава от физическо лице, за да се удостоверят периодите на осигуряване и заетост или безработица в държава от ЕС. Той се използва за получаване на обезщетения за безработица в новата държава. Той може да бъде издаден само от държавата, в която сте работили и сте плащали социалноосигурителни вноски.

Какво е U1?

Ако напуснете Великобритания, за да живеете или работите в друга държава, може да имате право да получавате социалноосигурителни обезщетения в страната, в която се премествате.

Ако отидете да живеете или работите в страна, обхваната от регламентите на ЕС, това означава, че по отношение на социалноосигурителните обезщетения/услуги имате право да бъдете третирани по същия начин, както гражданите на държавата членка на ЕС/ЕИП, в която се премествате.

Това означава, че Вие и Вашето семейство имате право да кандидатствате за всички обезщетения или помощи, които са на разположение в страната, в която пребивавате.

Пример:

Едно лице се премества от Обединеното кралство в Испания и работи там в продължение на около една година. След като работи една година в компанията, той губи работата си поради рецесия. Сега той е безработен и за да претендира за обезщетения за безработица в Испания, трябва да представи формуляр U1 пред испанските власти, иначе няма да може да се възползва от тези обезщетения за безработица в Испания.

Кога да взема U1 формуляр?

Ако възнамерявате да напуснете страната си и да работите в друга държава от ЕС, трябва да подадете молба за формуляр U1, преди да напуснете страната, за да се възползвате от обезщетенията за безработица в новата държава. Данните от формуляра U1 се използват от лицето, за да се установи правото му на обезщетения за безработица.

Как да взема U1 формуляр?

Можете да поискате от HMRC да ви изпрати извлечение от британския ви регистър за национално осигуряване, ако сте живели или работили в Обединеното кралство и подавате молба за обезщетение в държава от ЕС или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Можете да:

За да изпратите искането, се нуждаете от потребителско име и парола за Government Gateway. Ако нямате потребителско име, можете да си създадете такова, когато изпращате искането си.

Информация, която ще ви е нужна, за да попълните формуляра:

За да изпратите заявката си, трябва да предоставите:

 • датите, когато сте пребивавали в Обединеното кралство
 • датите на всички периоди на самостоятелна заетост (Self-Employed), ако сте имали в Обединеното кралство, през последните 3 години
 • данни за всички периоди на заетост (Employed), които сте имали в Обединеното кралство през последните 3 години, включително:
  • адреси на работодателите
  • датите, когато сте били наети на работа
  • датата на последния период на получаване на помощи Job Seeker’s Allowance (JSA), ако сте получавали JSA между последния период на работа и сега

Също ще е нужно да изпратите:

 • доказателства за доходите ви от последната ви работа (например payslip на последната заплата или формуляр P60)
 • документ, показващ причината, поради която сте напуснали (например писмо за прекратяване на договора ви)

Какво се случва след подаването?

Ако сте използвали онлайн формуляра, ще получите референтен номер, който можете да използвате, за да проследите напредъка на формуляра си.

Ако всички документи са попълнени правилно, получаването на формуляра отнема между 1 и 2 месеца.

Какво се случва с моят британски National Insurance Record, след като заявя формуляр U1?

След като заявите формата U1, вие вече уведомявате властите във Великобритания, че няма да сте постоянно пребиваващ на територията на Обединеното кралство. Това може да окаже влияние върху вашият статут.