UK Brexit

Посещаване на UK след Brexit

Тази статия ще бъде полезна за всички, които все още не са запознати с правилата за влизане във Великобритания след Brexit, но искат да я посетят.

Какво ви е необходимо за да влезете в Обединеното кралство?

Гражданите на ЕС, ЕИЗ и Швейцария могат да пътуват до Обединеното кралство за почивка или краткотрайни пътувания, без да се нуждаят от виза. Можете да пресечете границата на Обединеното кралство, като използвате лична карта (до 01/10/21) или валиден паспорт, който трябва да е валиден за цялото време на престоя ви в Обединеното кралство. Периода на престоя е до 6 месеца.

Ще продължат ли да бъдат валидни личните карти на ЕС, ЕИЗ или Швейцария?

От 1 октомври 2021 г. няма да можете да използвате лична карта на гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, за да влезете в Обединеното кралство, освен ако:

В тези случаи можете да продължите да използвате националната си лична карта за влизане в Обединеното кралство поне до 31 декември 2025 г.

В други случаи научете дали трябва да кандидатствате за виза, за да влезете в Обединеното кралство.

Колко дълго гражданите на ЕС, ЕИЗ и Швейцария ще могат да пребивават в Обединеното кралство без виза?

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство прилага нова имиграционна система, основана на точки.

Според новата система, ако сте гражданин на ЕС, ЕИЗ и Швейцария, можете да продължите да посещавате Обединеното кралство, без да кандидатствате за виза, и в повечето случаи ще можете да останете до шест месеца.

Ако сте гражданин на ЕС, ЕИЗ и Швейцария и пътувате до Обединеното кралство от 1 януари, за да работите или учите, ще трябва да проверите дали отговаряте на условията и може да се наложи да кандидатствате за виза онлайн, преди да влезете в Обединеното кралство.

Могат ли гражданите на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, които посещават Обединеното кралство, да използват eGates?

На някои летища можете да използвате автоматичните електронни гейтове, ако имате биометричен символ на корицата на паспорта си и сте на 12 или повече години. Използването на електронните портали обикновено е по-бързо. За повече информация прочетете ръководството за по-бързо пътуване през границата на Обединеното кралство.

Пътуване за работа до Обединеното кралство

Ако пътувате до Обединеното кралство, за да извършвате бизнес дейности от 1 януари 2021 г., проверете дали имате нужда от виза преди пътуването. Можете също така да проверите правилата за посетители в Обединеното кралство, в които са изброени дейностите, които можете да извършвате в Обединеното кралство без виза.

Съгласно новата имиграционна система на Обединеното кралство можете да продължите да посещавате Обединеното кралство, без да кандидатствате за виза. В повечето случаи можете да останете за период до 6 месеца. Можете да участвате в широк спектър от дейности, включително дейности, свързани с бизнеса, като срещи, събития и конференции. Можете да влизате в Обединеното кралство многократно през този период, но не можете да живеете в Обединеното кралство чрез чести или последователни посещения.

Като бизнес посетител не можете:

  • да полагате платен или неплатен труд за компания в Обединеното кралство или като самостоятелно заето лице
  • да проведете професионален стаж или практика
  • да продавате директно на обществеността или да предоставите стоки и услуги.

Прочетете повече за посещението в Обединеното кралство с цел бизнес пътуване и проверете дали трябва да кандидатствате за виза, за да извършвате планираните дейности.

Работа в Обединеното кралство или изпращане на служители на работа в Обединеното кралство

Ако искате граждани на ЕС, ЕИЗ или Швейцария да работят в Обединеното кралство за повече от 6 месеца, те трябва да кандидатстват за виза. Научете повече за работата в Обединеното кралство.

Ако наемате или възнамерявате да наемете гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, който пътува до Обединеното кралство за работа, вижте ръководството за погранични работници (frontier workers).

Търговия с Обединеното кралство

Предприятията от ЕС могат да получат повече информация за търговията с Обединеното кралство.

Проверете какви документи са ви необходими за влизане в Обединеното кралство

В рамките на 48 часа преди да пристигнете в Обединеното кралство от чужбина, трябва да попълните формуляр за намиране на пътник, за да предоставите данните си за пътуване и начин за връзка. Това е част от реакцията на Обединеното кралство по COVID-19.

Научете повече за този и други документи, които са ви необходими за влизане в Обединеното кралство.

Какво можете да внесете в Обединеното кралство?

Здравеопазване в Обединеното кралство

Гражданите на ЕИЗ и Швейцария, които посещават Обединеното кралство, трябва да се запознаят с насоките за здравно обслужване, за да получат най-новата информация относно достъпа до здравно обслужване от NHS.

Шофиране в Обединеното кралство

Ако имате лиценз, издаден извън Обединеното кралство

Посетителите с шофьорска книжка, издадена извън Обединеното кралство, могат да шофират в Обединеното кралство. Не се нуждаете от международно разрешително за шофиране (IDP).

Ако автомобилът ви не е застрахован в Обединеното кралство

Ако имате застраховка на превозното средство, издадена в ЕС, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия или Швейцария, трябва да носите със себе си зелена карта или друго валидно доказателство за застраховка.

За да бъде валидно, другото доказателство за застраховка трябва да бъде документ, издаден от застрахователя на превозното средство, който включва:

  • името на застрахователя
  • регистрационен номер или други идентификационни данни на превозното средство
  • период на застрахователно покритие

Свържете се със застрахователя на автомобила си, преди да пътувате, за повече информация по покритието на застраховката в Великобритания.

Използване на мобилния ви телефон в Обединеното кралство

Колко ще плащате за разговори, текстови съобщения и мобилни данни в Обединеното кралство и ЕС зависи от вашия оператор. Моля, проверете преди да пътувате.