SEISS reminder

Проверете дали трябва да промените декларацията си за self-assessment поради SEISS

Възможно е, когато сте попълвали данъчната си декларация, да не сте знаели че трябва да включите SEISS грантовете към нея и да сте забравили да съобщите за тях или да сте въвели информацията в грешното поле на декларацията.

Тази статия служи за предупреждение за една от допустимите грешки, които може да направите при подаването на декларацията си за 2020-21 счетоводна година.

От къде да започнете:

Ако вече сте подали онлайн данъчната си декларация за 2020-21 счетоводна година и ако сте взимали помощи по SEISS схемата до 6 април 2021г. (Помощите, които се декларират в тази декларация са 1, 2 и 3 грант по SEISS), тогава ще е препоръчително да направите проверка на декларацията си за пропуснати данни и/или допуснати грешки.

HMRC може да направи корекция на декларацията ви ако:

  • сумата на плащанията по SEISS, вписана в полето SEISS, не съответства на записите с които HMRC разполагат.
  • не е въведена сума за SEISS.
  • не сте подали данъчната си декларация и сте получавали плащания по SEISS.

В случай на корекция от страна на HMRC, трябва да прегледате направените от тях промени, за да се уверите, че те са правилни.

Корекцията (и как да я проверите) зависи от обстоятелствата и начина, по който сте подали декларацията си.

Как е трябвало да се отчитат плащанията по SEISS

Плащанията от първият, вторият и третият грант по SEISS (получени на или преди 5 април 2021 г.) трябва да са били включени в декларацията ви за периода 2020-2021 г. в полето за Self-Employment Income Support Scheme grants. Те могат да бъдат намерени:

  • на 2 страница в раздела “other tax adjustments”, в рамките на страницата за Self Employment (full) (SA103F) – това е поле 70.1 в декларацията, ако сте използвали хартиен носител.
  • в раздел “other tax adjustments” на страницата за Self Employment (short) (SA103S) – това е на поле 27.1 в декларацията в хартиен формат.
  • на 2 страница от раздела “trading or professional profits” в секцията на partnership (SA104) – това е поле 9.1 в декларацията за хартиен носител.
  • в раздел 3.10А на данъчната декларация SA200.

HMRC коригира декларациите, в които безвъзмездните средства по SEISS са отчетени неправилно.

Ако HMRC е коригирала вашата декларация, трябва да проверите дали сте използвали правилните полета или не.

Ако сте отчели плащанията по SEISS в правилното поле

Ако размерът на съобщените от вас получени суми по SEISS не съвпадат с данните на HMRC, те ще коригират данъчната ви декларация, за да съвпадне с техните данни, и ще ви изпратят коригираните от тях изчисления за дължими данъци.

Трябва да проверите дали цифрата, която те са посочили в ревизираното данъчно изчисление, съответства на вашите записи.

Можете да направите това, като влезете в онлайн услугата за подаване на заявления SEISS, която ще ви покаже каква сума сте получили за всяка безвъзмездна помощ. Друг вариант за проверка е да разгледате банковата си сметка, която сте използвали за получаване на SEISS плащанията.

Ако цифрите не съвпадат, обадете се на телефонната линия за помощ за фирми и самостоятелно заети лица пострадали от Coronavirus (COVID-19).
Телефон: 0800 024 1222
Работно време: От понеделник до петък: от 8:00 до 16:00

Ако сте отчели плащанията по SEISS в неправилната графа

Ако не сте използвали одобреното поле (например, вместо това сте поставили помощите по SEISS в полето “turnover” или “any other income”), трябва да актуализирате декларацията си, за да премахнете сумата SEISS от неправилното поле или полета.

Ако не коригирате декларацията си, ще ви бъдат начислени два пъти данъци и национални осигуровки върху получените плащания. Ако очаквате да ви бъдат изплатени данъци и не коригирате данъчната си декларация, ще получите по-ниска сума или може да получите сметка, която не сте очаквали.

Можете да актуализирате декларацията си онлайн или да се консултирате с данъчния си консултант (ако имате такъв) за коригиране на грешката.

Ако сте включили безвъзмездните си средства по SEISS в неправилна част от декларацията си (например в полетата “оборот” или “други доходи”), можете да направите поправки на телефон: 0300 200 3310.

Поправките по други причини трябва да бъдат направени онлайн или писмено до HMRC.

Ако не сте отчели плащания по SEISS в данъчната си декларация и сте взели такива

Ако в регистрите на HMRC показват, че сте получили плащания по SEISS, но не сте ги отразили в декларацията си, HMRC ще добавят сумата, посочена в техните регистри, и ще ви изпратят коригирано изчисление на данъка.

Тази корекция може да означава:

  • очакваните от вас изплащания на надплатени данъци да се намали.
  • данъчната ви сметка да се увеличи.

Актуализираното изчисление на данъка показва как промяната се е отразила на плащанията по сметката ви. Трябва да платите всички дължими данъци до 31 януари 2022 г.

Можете да проверите сметката си онлайн или да разговаряте с данъчния си консултант (ако имате такъв), за да разберете как са се отразили плащанията ви.

Ако не сте подали данъчната декларация като self-employed или partnership

Ако не е трябвало да подавате данъчна декларация през счетоводната 2020-21 година, то тогава няма да сте имали право да кандидатствате за SEISS грантовете.

Ако в този случай в записите на HMRC се покаже, че сте получили плащания по SEISS, ще се очаква да възстановите всички плащания по SEISS, на които не сте имали право да получите.

Ако не сте съгласни с промените от HMRC

Ако не сте съгласни с някоя от промените, които са направили в данъчната ви декларация, свържете се с тях в рамките на 30 дни от датата на писмото SA302, с което са ви уведомили за корекцията.

Ако подозирате, че някой друг може да е използвал данните ви, за да подаде искане за SEISS, обадете се на телефонната линия за помощ за фирми и самостоятелно заети лица пострадали от Coronavirus (COVID-19).
Телефон: 0800 024 1222
Работно време: От понеделник до петък: от 8:00 до 16:00