Tax Rates 2021/22

Tax rates за данъчната 2021/22 година

На 6 април 2022 г. започва периода, в който се отчита счетоводната 2021/22 година. В тази статия ще намерите информация, която може да ви помогне да направите своите изчисления за данъци и осигуровки през този данъчен период.

Ще разгледаме праговете на данъците, personal allowance и националното осигуряване, които се отнасят за данъчната година 2021/22, която започна на 6 април 2021 г.

Какво е personal tax allowance?

Всеки човек разполага с “personal allowance”. То представлява сумата, която придобиваме без да плащаме данък върху нея.

Ако печелите повече от прага за personal allowance, плащате данък по приложимата данъчна ставка върху всички доходи над personal allowance, но самата надбавка остава необложена.

Таван на приходите Personal allowance
Под £100,000
£12,570
£100,000 до £125,000
Намалява от £12,570 с £1 за всеки £2, които печелите над £100,000, докато достигне до £0
Над £125,000
£0

В коя данъчна група съм?

След като знаете вашият personal allowance, всичко допълнително спечелено над тази сума ще бъде обложено с данък върху доходите. За данъчната 2021/22 година, ако живеете в Англия, Уелс или Северна Ирландия, има три крайни диапазона на данъка върху доходите – основна ставка от 20%, по-висока ставка от 40% и допълнителна ставка от 45% (не забравяйте също, че personal allowance започва да намалява, когато приходите ви достигнат £100 000.)

Пределните диапазони означават, че плащате определената данъчна ставка само върху тази част от заплатата. Например, ако заплатата ви попада в 40% данъчна група, тогава плащате 40% данък само върху частта от доходите в тази данъчна група. За по-ниската част от доходите си все още ще плащате съответните 20% или 0%.

Ако живеете в Шотландия, има пет крайни данъчни диапазона за облагане на доходите – стартова ставка от 19%, основна ставка от 20%, междинна ставка от 21%, по-висока ставка от 41% и допълнителна ставка от 46%.

Данъчна ставка през 2021/22 счт. г. за хора, които живеят в Англия, Уелс или Северна Ирландия:

Печалба Ставка
Под вашият personal allowance (PA)

За повечето ще бъде £12,570
Не се дължи данък върху дохода
Между PA и PA + £37,700 (основна ставка)

За повечето ще бъде между £12,570 и £50,270
20%
Между PA + £37,701 и £150,000 (висока ставка)

За повечето ще бъде между £50,270 и £150,000
40%*
Над £150,000 (допълнителна ставка)
45%

* Personal allowance пада с £1 за всеки £2 получени над £100,000.

Данъчна ставка през 2021/22 счт. г. за хора, които живеят в Шотландия:

Печалба Ставка
Под вашият personal allowance (PA)

За повечето ще бъде £12,570
Не се дължи данък върху дохода
Между PA и PA + £2,097 (стартираща ставка)

За повечето ще бъде между £12,570 и £14,667
19%
Между PA + £2,097 и PA + £12,726 (основна ставка)

За повечето ще бъде между £14,667 и £25,296
20%
Между PA + £12,726 и PA + £31,092 (междинна ставка)

За повечето ще бъде между £25,296 и £43,662
21%
Между PA + £31,092 и £150,000 (висока ставка)

За повечето ще бъде между £43,662 и £150,000
41%*
Над £150,000 (допълнителна ставка)
46%

* Personal allowance пада с £1 за всеки £2 получени над £100,000.

Националните осигуровки са отделни от данъка върху доходите

Данъчната ставка не е единственото нещо, което влияе на нетната ви заплатата.

В допълнение към стария данък върху доходите, на повечето работници в Обединеното кралство от заплатата им се удържат и вноски за национално осигуряване. Те се начисляват въз основа на доходите ви от 16-годишна възраст и обикновено спират да се плащат, когато навършите пенсионна възраст.

В таблицата по-долу са посочени националните осигурителни ставки за данъчната година 2021/22:

Печалба Национално осигурителни ставки

(За Employed, не се отнася за Self-Employed)
На седмица
Годишна заплата
Под £184
Под £9,568
Не се заплаща национална осигуровка
£184 до £967
£9,568 до £50,270
12% на всичко получено между £184 и £967 на седмица
Над £967
Над £50,270
12% на всичко получено между £184 и £967 на седмица и 2% на всичко над това

За повече информация относно национално осигурителните ставки, можете да посетите страницата на HMRC.

Какво ще се промени за 2022/23 счт. г.?

От 6 април 2022 г. вноските за национално осигуряване от клас 1 и клас 4 ще се увеличат с 1,25 процентни пункта за всички, които печелят над основния праг от £9 880. Това на практика е увеличение на данъка.

В таблицата по-долу са посочени националните осигурителни ставки за данъчната година 2022/23:

Печалба Национално осигурителни ставки

(За Employed, не се отнася за Self-Employed)
На седмица
Годишна заплата
Под £190
Под £9,880*
Не се заплаща национална осигуровка
£190 до £967
£9,880 до £50,270
13.25% на всичко получено между £190 и £967 на седмица
Над £967
Над £50,270
13.25% на всичко получено между £190 и £967 на седмица и 3.25% на всичко над това

* От Юли 2022 ще бъде £12,570.

Основният праг обаче се увеличава на £12 570 от юли 2022 г., което ще облекчи последиците от повишаването на данъка за мнозина. Тази промяна означава, че всеки, който печели по-малко от £34 300, ще плаща по-малко национални осигуровки през 2022/23 г.

Ако вземем на предвид промяна от Юли 2022 в първичния праг (от £9 880 на £12 570):

Годишна заплата Промяна в националното осигуряване през 2022/23 счт. г. в сравнение с 2021/22 счт. г.
£15,000
-£241
£20,000
-£178
£30,000
-£53
£34,300
£0
£50,000
+£197
£75,000
+£509
£100,000
+£822

Ако сте employed, по-високата ставка на националната застраховка клас 1 ще се събира чрез обичайния ви payslip. Ако сте self-employed, националните осигурителни вноски клас 4 ще бъдат автоматично изчислени по повишената ставка, когато подадете данъчната си декларация за 2022/23 г.

От април 2023 г. ще виждате допълнителната такса за здравни и социални грижи в размер на 1,25 процентни пункта като отделен ред във вашият payslip.

Ако сте на възраст над държавната пенсия, увеличението няма да ви засегне за данъчната година 2022/23, но ще трябва да го плащате от април 2023 г.

Национални осигуровки при Self-Employed лица

Правилата за национално осигуряване на self-employed лица са по-сложни от тези за employed лица. Обикновено плащате два вида национални осигурителни вноски (NICs) – клас 2 и клас 4.

NICs се плащат върху печалбата, която получавате. Изчислява се, като се приспаднат разходите ви от доходите  от self-employed над определен праг. Повечето самостоятелно заети лица плащат национални осигуровки чрез self-assessment.

За 2021/22 счт. г.

Приходи (на година) Клас 2 NIC ставка
Под £6,515
Не се заплаща национална осигуровка
Над £6,515*
£3.05 на седмица

От април 2022 г. националната осигуровка от клас 2 ще се плаща само за печалби над £11 908. Тя ще се увеличи на 3.15 паунда на седмица.

Приходи (на година) Клас 4 NIC ставка
Под £9,568
Не се заплаща национална осигуровка
£9,568 до £50,270
9%
Над £50,270
9% на всичко получено между £9,568 и £50,270 годишно, 2% на всичко над това

За 2022/23 счт. г.

От 6 април 2022 г., ако сте self-employed и получавате печалба от поне £6 725 годишно, ще имате право на национални осигурителни кредити от клас 2, но няма да се налага да плащате £3.15 на седмица, докато не достигнете долната граница на печалбата (£11 908 за 2022/23 г.).

Приходи (на година) Клас 2 NIC и Клас 4 NIC ставка
Под £11,908
Не се заплаща национална осигуровка
£11,908 и £50,270
10.25% + £3.15 на седмица
Над £50,270
10.25% на всичко получено между £11,908 и £50,270 годишно, 3.25% на всичко над това