Furlough Ending

Furlough схемата приключва Септември 2021

Освен ако не настъпи внезапна и изненадваща промяна в политиката, сега сме близо до края на схемата за furlough. Тя беше въведена през март 2020 г. като краткосрочна мярка за подпомагане на работодателите при изплащането на възнагражденията на техните служители по време на пандемията от коронавирус и първоначално трябваше да продължи три месеца.

Колко се използва схемата за furlough?

Последните официални данни за схемата за фърлоу (актуализирани на 2 август 2021 г.) показват, че към 30 юни 2021 г. във фърлоу са 540 000 работодатели с 1,9 милиона служители. Към 31 май 2021 г. броят им е бил 2,4 милиона. От началото на схемата, общо 11,6 млн. работни места са били пуснати във фърлоу поне за част от периода на действие на схемата.

Някои от секторите с най-висок брой работни места, които в момента са във фърлоу, са пътническият въздушен транспорт, дейностите на туристическите агенции и туроператори и фотографските, творческите, художествените и развлекателните дейности. В момента в Лондон има най-много служители във фърлоу.

От Юли 2021 г. правителството изплащаше 70% от заплатите до максимален таван от £2187.50 за часовете, през които служителят е във фърлоу. Работодателите трябваха да допълнят заплатите на служителите, така че те да получат 80% от заплатите си (до £2500) за часовете, в които са във фърлоу. Горната граница е пропорционална на неотработените часове.

От Август 2021 г. правителството изплащаше 60% от заплатите до максимален таван от £1875 за часовете, през които служителят е във фърлоу.

Важно е да сте наясно с датите за подаване на заявления за плащане:

  • Заявленията за август 2021 г. трябваха да бъдат подадени до 14 септември 2021 г.
  • Заявленията за септември 2021 г. трябва да бъдат подадени до 14 октомври 2021 г., а всички поправки трябва да бъдат направени до 28 октомври 2021 г.

Схемата, която беше обявена за първи път през март 2020 г. като временна мярка с първоначална продължителност от три месеца, вече ще се прилага в продължение на около 18 месеца, докато приключи.

Измами с furlough

Отдавна съществуват опасения относно измамите с furlough. HMRC заяви, че през следващите две години трябва да бъдат възстановени над 1 млрд. паунда от измамни или погрешно поискани средства за furlough. Съобщава се, че през първите девет месеца на пандемията на горещата линия за измами на HMRC са подадени повече от 91 000 обаждания, като много от тях са свързани с измами при ползване на furlough.

Измамите с furlough се описват от Protect (благотворителната организация за подаване на сигнали за нередности, известна преди като Public Concern at Work), като най-бързо възникващия проблем, с който се е занимавала в своята история. Основната измамна дейност включва организации, които казват на служителите във фърлоу да продължат да работят или предявяват претенции за работещи служители без тяхно знание.

Борбата с измамните искания по furlough

Бяха въведени конкретни мерки за с цел възпиране на измамни искове. На първо място, информацията за исканията на работодателите за furlough за периоди, започващи на или след 1 декември 2020 г., беше направена публична и публикувана от HMRC.

Първоначално беше публикуван списък с имената на работодателите (на 26 януари 2021 г.), но на 25 февруари 2021 г. HMRC публикува имената на работодателите, номера на фирмата и стойността на искането в рамките на диапазона (има 14 диапазона). Информацията се публикува ежемесечно. Данните за претенциите не се публикуват, когато работодателите могат да предоставят на HMRC доказателства, че публикуването им би довело до сериозен риск от насилие или сплашване. Това доказателство може да включва номер на полицейско произшествие, ако работодателят е бил заплашен или нападнат, или документално доказателство за заплаха или нападение, например снимки.

На второ място, HMRC подобри информацията, достъпна за отсъстващите служители, като включи подробности за направените за тях искания в тяхната лична данъчна сметка за периодите на искания, започващи на или след 1 декември 2020 г.

Насоки за схемата за furlough

На 5 януари 2021 г. беше публикувано актуализирано правителствено ръководство. В него се потвърждава, че работодателите могат да пускат в фърлоу служителите, ако те не могат да работят или работят с намалено работно време поради задължения за полагане на грижи, свързани с COVID-19. Отговорностите за полагане на грижи включват грижи за деца, които са вкъщи поради затваряне на училища или детски заведения, и грижи за уязвимо лице в домакинството.

Публикувани са подробни указания относно схемата за furlough. Повечето от разпоредбите на схемата за удължаване на furlough остават непроменени, а основните моменти, които трябва да се отбележат, са следните:

  • Схемата за furlough се удължава до 30 септември 2021 г. и продължава да се прилага в цяла Великобритания. Разрешен е гъвкав фърлоу и работодателите могат да прекъсват работа на служителите за всякакъв период от време и при всякакъв режим на работа.
  • Работодателите не могат да претендират за заплащане на furlough за лица, които са в период на предизвестие между 1 декември 2020 г. и 30 април 2021 г., като това включва договорни и законоустановени периоди на предизвестие. Тази разпоредба обхваща периодите на предизвестие в резултат на пенсиониране или оставка, а не само на съкращения. Възнаграждението за предизвестие трябва да бъде в размер на 100 % от възнаграждението преди излизането във фърлоу.
  • Всички работодатели с банкова сметка и PAYE схеми в Обединеното кралство могат да кандидатстват за безвъзмездни средства. Работодателите трябва да плащат здравни и пенсионни вноски.
  • Служителите, които са били наети и са били на пейрол към 23 септември 2020 г., но са били съкратени или са спрели работа след това, могат да бъдат отново наети и да подадат заявление. Повторното наемане обаче има значителни правни и практически последици (както и последици за разходите) и работодателите трябва да получат правен съвет, преди да вземат решение за повторно наемане.

Какво се случи с Job Support Scheme и Job Retention Scheme Bonus?

Схемата за подпомагане на заетостта (Job Support Scheme), която е заместител на схемата за furlough, беше отложена още през ноември 2020 г. поради удължаването на furlough. Схемата за подпомагане на заетостта и нейното удължаване за затворените предприятия продължават да бъдат отлагани.

Бонусът по схемата за запазване на работните места (Job Retention Scheme Bonus) се отнасяше за работодателите, които щяха да запазят персонала си до края на януари 2021 г. Тъй като по това време беше въведена схемата за удължението на furlough, целта на политиката за запазване на персонала отпадна. Въпреки че още през ноември 2020 г. правителството обяви, че нов стимул за запазване на работните места ще бъде разгърнат в друг момент, до момента няма допълнителна информация и за това.

Не е изненадващо, че повечето от разпоредбите на схемата за удължен фърлоу остават непроменени. В края на краищата, обявеното през март 2021 г. удължаване на схемата за furlough беше по-скоро удължаване на съществуващата схема, отколкото нова схема. Следователно, докато служителите са във фърлоу, те не могат да извършват никаква работа за своя работодател, която носи пари или предоставя услуги на организацията или на свързаната с нея организация, но могат да участват в обучение или доброволческа дейност. По същия начин служителите запазват трудовите си права, като например правото на годишен отпуск, правата на семейни начала, обезщетенията при съкращение и правото да не бъдат несправедливо уволнени.