NIC Rise 2022

Увеличаване на Националните Осигуровки от април 2022

Някои национални осигурителни вноски (NIC), плащани както от наети, така и от самостоятелно заети лица, ще се увеличат с 1,25 процентни пункта от април 2022 г., съобщи на 7 септември министър-председателят Борис Джонсън.

Данъчните ставки върху дивидентите също ще се повишат със същия размер от следващата данъчна година. Този ход е в опит да се подпомогне финансирането на разходите за здравеопазване и социални грижи.

Ето какво ще се случи:

  • Някои ставки на NIC ще се увеличат с 1,25% от април 2022 г. От 2023, елементът на таксата за здравеопазване и социални грижи ще бъдат отделени и точната сума, която служителите плащат, ще бъде видима в техния payslip. Той ще се плаща от всички работещи възрастни, включително от работниците, навършили пенсионна възраст – за разлика от другите NIC.

Това увеличение ще се отнася за данъците от клас 1, плащани от наети лица, и за данъците от клас 4, плащани от самостоятелно заети лица – за повече информация вижте таблицата по-долу. То ще се администрира от HMRC и ще се събира по сегашните канали за NICs: Pay As You Earn и данъчната декларация за самонаети.

Данъкът не засяга самонаетите лица от клас 2 и тези от клас 3, които са доброволни плащания за допълване на липсващата държавна пенсия. Таксата няма да се удържа и от пенсионните доходи.

  • От април 2022 г. данъчните ставки върху дивидентите ще се повишат с 1,25 процентни пункта. Това е данък върху парите, дадени ви от дружество, в което имате акции, обикновено когато то е реализирало печалба. Вижте таблицата по-долу за пълна разбивка на промените.

Как ще се прилага данъкът върху здравеопазването и социалните грижи от април 2022 г.?

В момента повечето работещи в Обединеното кралство плащат NIC, за да финансират различни части от системата за държавни обезщетения – от държавните пенсии до здравните и социалните грижи и обезщетенията за безработица. Размерът на NICs, който плащате, зависи от заплатата и вида на работата ви и има четири различни “класа”.

В таблицата по-долу е представена подробна информация за настоящите ставки на NIC от клас 1 и клас 4 и за това как те ще се променят от 2022 г. въз основа на новата такса за здравеопазване и социални грижи:

NIC на служители от Клас 1 Основна ставка (а) / По-висока ставка (б) NIC на работодателя от Клас 1 Самостоятелно заети лица Клас 4 NICs Основна ставка (а) / По-висока ставка (б)
NIC ставки за 2021/22 г.
12% / 2%
13.8%
9% / 2%
NIC ставки за 2022/23 г.
13.25% / 3.25%
15.05%
10.25% / 3.25%
NIC ставки от 2023/24 + Такса за здравеопазване и социални грижи от 2023/24
12% / 2% + 1.25%
13.8% + 1.25%
9% / 2% + 1.25%
Праг, при който NICs стават платими през 2021/22
£9,568
£8,840
£9,568

(а) За данъчната 2021/22 година това се отнася за тези, които печелят от £9,568/год. до £50,270/год.
(б) За данъчната 2021/22 година това се отнася за тези, които печелят над £50,270/год.

Как ще се увеличат данъчните ставки върху дивидентите от април 2022 г.?

Правителството също така ще увеличи ставките на данъка върху дивиденти, който се плаща от хора, които получават над £2,000 годишно приходи. Вихте таблицата по-долу за повече информация.

Облагаемият доход от дивиденти изключва дивидентите, получени от инвестиции, държани в ISA.

Данъкоплатци с основна ставка Данъкоплатци с по-висока ставка Данъкоплатци с допълнителна ставка
Данъчни ставки върху дивидентите за 2021/22
7.5%
32.5%
38.1%
Данъчни ставки върху дивидентите за 2022/23
8.75%
33.75%
39.35%

Средствата, събрани от данъка, ще бъдат обособени за се подпомогнат разходите на NHS

Правителството твърди, че средствата, събрани от тези увеличения на данъците, ще бъдат законно отделени, за да помогнат на NHS да изчисти изоставането си, както и да разреши дългогодишните проблеми, свързани с разходите за грижи в Обединеното кралство.

Освен това правителството потвърди, че от октомври 2023 г. разходите за грижи на всеки жител на Англия с имущество под 20 000 паунда ще се покриват изцяло от държавата, докато от хората с имущество между 20,000 и 100,000 паунда ще се очаква да участват в разходите си, но ще получават и държавна помощ. Всеки, който има активи на стойност над 100,000 паунда, включително собственост, няма да получава държавна помощ.

Правителството ще въведе и нов лимит от £86 000 за сумата, която всеки в Англия ще трябва да похарчи за личните си грижи през живота си. Понастоящем всеки, чието имущество е на стойност над £23,250, трябва да финансира изцяло грижите за себе си.

Въпросът за разходите за грижи е децентрализиран, така че съответните правителства на Северна Ирландия, Шотландия и Уелс могат да определят свои собствени правила. Ето какво казаха те:

  • В Северна Ирландия по-късно тази година ще започне обществено допитване за реформиране на социалните грижи. Понастоящем никой над 75-годишна възраст не плаща за домашни грижи, а грижите в домовете се определят въз основа на имуществото, включително спестяванията и собствеността. Ако притежавате имущество на стойност над £23 250, поемате пълните разходи за грижи, но ако притежавате имущество на стойност под £14 250, то се пренебрегва при изчисляването на сумата, която трябва да заплатите за грижи. Между тези граници има скала за това колко се очаква да допринесете.

  • Правителството на Шотландия заявява, че няма непосредствени планове за реформиране на собствената си система за социални грижи. Тук правителството осигурява безплатни грижи в дома, които се проверяват по отношение на средствата. Хората получават и безплатни грижи в домове, ако имат спестявания или имущество на стойност под £18 000. Тези, които имат спестявания и имущество между 18 000 и 28 750 паунда, трябва да финансират част от грижите си, а тези с повече от тази сума трябва да финансират грижите си сами, с изключение на вноска от £193,50/на седмица за лични грижи и £87,10/на седмица за медицински грижи.

  • Правителството на Уелс заявява, че не планира да променя сегашните лимити за социални грижи и критериите за допустимост за държавна помощ. Тук седмичният размер на вноската за социални грижи, които не са предназначени за живеене, е ограничен до £100 седмично, като лицата с високи доходи или с имущество на стойност над £24 000 (без жилището им) вероятно ще плащат до горната граница. Лицата с имущество на стойност £50 000 или повече трябва да финансират всички резидентни грижи в Уелс.