National Insurance

Всичко за National Insurance

Днешната ми публикация е посветена на National Insurance: тема, в която Stotinka Limited се специализира и има сериозен опит. В текста по-долу ще се опитам да ви разясня в дълбочина осигурителните принципи в UK.

ЗАЩО ПЛАЩАМЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (NATIONAL INSURANCE)❓

Плащаме осигурителни вноски, за да имаме право на определени бенефити и държавна пенсия.
Длъжни сте да плащате, ако сте навършили 16 години и сте:
📌
назначени на трудов договор и печелите над £166 седмично;
📌 самонаети лица с годишна печалба над £6.365.

National Insurance Number (NiN)

За да си плащате осигурителните вноски, трябва да имате Национален осигурителен номер (NIN)!! Вашият NIN е написан върху различни документи, като напр. вашия payslip, P60 или документи, касаещи пенсии или бенефити, и т.н.

Важна информация

 1. Размерът на осигурителните ви вноски зависи от трудовия ви статус и доходите ви и варира от година на година!
 2. Под определени доходи вноските не са задължителни, но имайте предвид, че ви трябват минимум 10 години осигурителен стаж, за да получите право на пенсия в UK и колкото повече години сте се осигурявали, толкова по-голяма пенсия ще взимате!
 3. Имайте предвид, че ако не си плащате осигуровките, няма да имате право на безплатно здравеопазване и помощи!
 4. Ако печелите между £118 и £166 седмично, осигурителните ви вноски се считат за платени, без да ги плащате, и трупате осигурителен стаж!
 5. Ако доходът ви падне под £118, пак не сте длъжни да плащате, но в осигурителния ви стаж няма да се трупа нищо!

Осигурителни класове в UK

Има различни видове осигуряване, известни като „класове“. Видът осигуряване, който плащате, зависи от вашия тип заетост, от това колко печелите и дали в осигурителния ви стаж има периоди, в които не сте осигурявани.

Клас 1: Служители (employed)

 • Служители, които печелят повече от £166 седмично и са под пенсионна възраст: вноските автоматично се приспадат от вашия работодател.
 • Клас 1A или 1B: внасят се от работодателите за сметка на служителите спрямо техните доходи (примерно, ако печелите под £118, работодателят няма да ви внася осигуровки).

За финансовата 2018-2019 процентите, които важат за повечето хора, са:

 • при доход от £166 до £962 на седмица: 12%
 • при доход над £962 на седмица: 2%

Ще плащате по-малко, ако се осигурявате от повече от една работа.

Клас 2: Самонаети лица (self-employed)

 • при доход до £6.365 годишно: не дължите осигуровки, но можете да ги внасяте доброволно, за да трупате осигурителен стаж
 • при доход между £6,365 и £8,632: за финансовата 2018-2019 общата сума на годишните осигуровки е £153.40

Клас 3 Доброволно осигуряване

Можете да си плащате доброволно осигурителни вноски, за да запълните неосигурен период в осигурителния ви стаж, или за да избегнете образуването на такъв.

Клас 4: самонаети лица, с печалба над £8,632 годишно

Вноските са в размер на 9% от сумата, която сте спечелили над £8,632, а за прихода до тази сума трябва да си платите осигуровки за клас 2: £153.40 (за финансовата 2018-2019). Тоест – всички в клас 4 по подразбиране плащат и клас 2.

Пример: приходът ви е £9,632. Това са £1000 над прага от £8,632. Така че плащате 9% от £1000 + £153.40 за прихода под прага.

КОГА СПИРАТЕ ДА ПЛАЩАТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ❓

Ако сте employed, спирате да плащате вноски от клас 1, когато достигнете пенсионна възраст.

Ако сте self-employed, спирате да плащате по различно време спрямо вашия клас:

 • клас 2 – когато навършите пенсионна възраст;
 • клас 4 – от началото на данъчната година (6 април), след навършване на пенсионна възраст.

КАК СЕ ПЛАЩАТ ВНОСКИТЕ❓

За employed

Работодателят удържа осигурителните вноски от заплатата ви, преди да я получите, и ги внася заедно с данъците. Вашата вноска ще бъде отразена и във фиша ви за заплата.
Ако сте директор на лимитед компания, трябва да се осигурявате по клас 1, като един вид се третирате като employed в собствената си фирма.

За self-employed

Плащате за клас 2 или 4+2 в зависимост от вашата печалба.
Най-използваният начин на плащане (и за двата класа) е годишната данъчна декларация (Self Assessment).

Ако сте едновременно employed и self-employed

Може да сте нает като служител, но да работите и като самонаето лице. В този случай, работодателят ви ще приспадне осигуровките ви по клас 1 от вашето възнаграждение, а вие ще дължите осигуровките си по клас 2 и клас 4 като самонаето лице.
Сумата, която ще плащате за осигуровки зависи от комбинирания ви доход от всички ваши дейности и работни места. HMRC ще ви информират колко дължите, след като подадете данъчната си декларация.

❗️Можете да направите справка в HMRC относно осигурителния ви стаж и да поискате да ви върнат осигуровки, ако сте надплатили.

❗️Ако не работите, можете да покривате осигуровките си и чрез доброволни вноски (доброволно осигуряване).

❗️Ако нямате възможност да работите поради заболяване или защото се грижите за някой болен, може да имате право на National Insurance Credits.