P11D Формуляр

Формуляр P11D

В тази статия ще разгледаме по-подробно формуляра P11D. Каква информация трябва да включите в него, кога трябва да го подадете и какви ще бъдат последиците ако не го попълните?

Какво е P11D?

Формулярът P11D се използва за отчитане на обезщетения, които служителите или директори на една компания получават от тяхната фирма и които не са включени в тяхната заплата или възнаграждение. Това са предмети или услуги, които вие (или вашите служители) получавате от вашата компания в допълнение към заплатата си. Годишният формуляр P11D ви позволява да отчетете тези елементи пред HMRC в годишната си декларация за self-assessment.

Кой е длъжен да подаде P11D?

P11D се подава от работодателя, а не от работника, въпреки че за много хора на свободна практика и изпълнители те са едно и също лице.

Кога трябва да подам P11D?

P11D трябва да бъде подаден до 6 юли след съответната данъчна година, на която се основава. Така че вашето P11D за данъчната година от 6 април 2021 г. до 5 април 2022 г. трябва да бъде подадено до 6 юли 2022 г.

Какви разходи и обезщетения трябва да отчитам?

Разходите и обезщетенията, които трябва да отчете във формуляр P11D се отнасят за всякакви предмети или услуги, които служителите на вашето дружество и вие като директор сте получили от дружеството в допълнение към заплатата. Възможно е да се наложи да плащате National Insurance вноски върху тези обезщетения, тъй като те на практика увеличават заплатата ви. Важно е да се спомене, че дружеството, а не физическото лице, трябва да плати тези вноски.

Примери за обезщетения, които се включват са:

  • Служебни автомобили и ванове.
  • Разходи, изплатени за изминати километри с личен автомобил и гориво.
  • Разходи, изплатени за изминати километри със служебен автомобил и гориво.
  • Активи, предоставени на служител, които имат значителна лична употреба.
  • Безлихвени заеми.
  • Неслужебни пътни разходи.

Някои обезщетения са освободени от данъци. Въпреки това съществуват сложни правила за всеки вид обезщетение и редица обстоятелства, които HMRC взема на предвид, преди да реши дали трябва да платите данък върху тях или не.

Какво представлява формуляр P11D(b)?

Формулярът P11D(b) е формуляр, който трябва да изпратите на HMRC, обобщаващ индивидуалните формуляри P11D, които сте попълнили за вашите служители.

HMRC ще изиска от вас да подадете формуляр P11D(b), ако сте подали някакви формуляри P11D или ако сте изплатили обезщетения на служителите си чрез payroll. HMRC ще използва информацията от формуляра P11D(b), за да определи колко National Insurance от клас 1А ще трябва вашето дружество да изплати.

P11D санкции

Подобно на други декларации, подавани в HMRC, ако подадете декларацията със закъснение или ако направите невярно изявление във формуляра P11D, се налагат санкции. Ако пропуснете крайния срок за подаване на формуляра P11D, разполагате с приблизително две седмици, за да го подадете. Ако пропуснете този удължен срок, компанията ви ще понесе глоби в размер на £100 на месец за всеки 50 служители, които компанията ви наема. HMRC ще ви уведоми за това и ще ви изпрати напомняне с подробна информация за бъдещите санкции, ако все още не сте подали формуляра P11D.

Ако допуснете истинска грешка във формуляра P11D, HMRC може да не ви наложи глоби, ако смята, че сте положили разумни грижи, преди да го подадете. Въпреки това може да ви бъде наложена глоба в размер до 100 % от дължимия данък, ако HMRC смята, че сте действали небрежно, или ако грешката ви е била умишлена.

Уверете се, че сте подали правилно формуляра P11D, като актуализирате счетоводните си отчети и документи. Добре е да потърсите помощ от професионален счетоводител, който може да гарантира, че формулярът P11D е подаден правилно и навреме.