Sole Trader LTD

Промяна на статута на бизнеса ви от sole trader на limited company

Извършването на дейности като sole trader или като директор на limited компания са два метода на управление на вашия бизнес и всеки вариант предлага различни предимства.

Когато сте едноличен търговец, вие самостоятелно управлявате бизнеса си и запазвате цялата си печалба, след като изплатите дължимите ви данъци. Като едноличен търговец също имате правото да наемете персонал, независимо от това, че вие сте единственият, който носи отговорност за бизнеса.

Limited компания е организация, създадена от вас като средство за управление на вашия бизнес. Можете да създадете фирмата и да работите в нея сами, ако това искате, също като едноличен търговец. Разликата идва от това, че limited компанията носи пълната отговорност за всичко, което тя прави, и финансите на фирмата са отделени от личните ви финанси. Това означава, че дружеството притежава всяка печалба, която реализира, след облагане на корпоративния данък (Corporation Tax).

Създаването и управлението на една Limited компания може да изглежда по-привлекателният избор от двете, но се определя спрямо вашите бизнес нужди и изисквания.

Как функционира limited компания?

Дружеството с ограничена отговорност е собственост на неговите съдружници. Ако сте единственият съдружник, то вие сте собственик на дружеството. Ако сте единственият участник в дружеството, автоматично ставате негов директор.

Директорът на limited company носи много правни отговорности, като например да отговаря за успеха на дружеството и да гарантира, че дружеството се управлява справедливо и без предубеждения. Директорът също така отговаря за воденето на фирмените документи и за докладването на промените пред HMRC, както и за регистрацията за corporation tax в HMRC и за попълването на годишната данъчна декларация на дружеството.

Като дружество с ограничена отговорност (LTD) ще трябва да плащате корпоративен данък (Corporation Tax). Вашето дружество с ограничена отговорност трябва да плаща корпоративен данък върху облагаемата си печалба, която включва пари, получени от търговия, инвестиции и продажба на активи. Трябва да определите корпоративния данък на дружеството си в рамките на три месеца от започването на дейността, в противен случай може да бъдете санкционирани от HMRC.

За разлика от self-assessment при sole trader, не получавате сметка от HMRC, в която да се посочва колко данък дължите. Вместо това трябва да изчислите колко дължи вашата компания, като попълните Corporation Tax Return и изчислите облагаемата печалба на компанията. Проверете в HMRC какви са те и какви общи облекчения можете да ползвате, за да разберете какъв данък ще трябва да платите.

В качеството си на управител можете да наемете други лица, които да ви помагат в някои области на тази дейност (например счетоводител), но все още носите юридическата отговорност за документацията и финансите на компанията.

Видове LTD компании

Съществуват различни видове дружества с ограничена отговорност. Повечето дружества с ограничена отговорност са “акционерни”, което означава, че акционерите в дружеството са отговорни само за стойността на притежаваните от тях акции. Това означава, че ако дружеството изпадне във финансови затруднения, директорът не носи лична отговорност за тези дългове, стига дружеството да не е нарушило някакви закони.

Този вид дружество с ограничена отговорност е привлекателен вариант в сравнение с дейността на едноличен търговец, тъй като едноличният търговец носи лична отговорност за всички финансови загуби и дългове.


Друг вид дружество с ограничена отговорност е това с ограничена отговорност, което означава, че директорът и съдружниците ще подкрепят финансово дружеството до определена сума, ако то изпадне в затруднение.

Можете също така да изберете да създадете публично дружество с ограничена отговорност, което означава, че акциите на дружеството се търгуват публично на фондовата борса.

Създаване на LTD

Ако решите, че искате да създадете дружество с ограничена отговорност, трябва да го регистрирате в Companies House, преди да можете да започнете да извършвате търговска дейност. След като регистрирате дружеството си в Companies House, ще получите сертификат за учредяване, който потвърждава правното съществуване на дружеството и правото ви да започнете да търгувате.

Освен това трябва да уведомите HMRC, когато започнете бизнес. Трябва да се регистрирате за corporation tax в HMRC и да подавате данъчна декларация всяка година. Също така ще трябва да изпращате company tax return на дружеството в Companies House.