Осигуровки и Данъци

Domestic Reverse Charge

Domestic Reverse Charge (DRC) и какво трябва да направите. DRC влиза в сила на 1 март 2021 г. и ще има 6-месечен период на „меко кацане“ от HMRC по отношение на санкциите за допускане на грешки.