Осигуровки и Данъци

SEISS reminder

Проверете дали трябва да промените декларацията си за self-assessment поради SEISS

Възможно е, когато сте попълвали данъчната си декларация, да сте забравили да включите SEISS помощите, които сте получили.

Проверете дали трябва да промените декларацията си за self-assessment поради SEISS Read More »